Ara

Dış İlişkiler Birimi Koordinatörlüğü

Akademik

İdari

Dış İlişkiler Birim Koordinatörü/International Affairs Erasmus+ Institutional Coordinator Doç.Dr.

İzzet TAŞAR

E-Posta itasar@firat.edu.tr

Telefon 0090 424 237 0062 / 5192

Çalışma Alanları

Dış İlişkiler Birim Koordinatör Yardımcısı /International Affairs Erasmus+ Institutional Vice- Coordinator Dr.Öğr.Üyesi

Hatice Gökçe DEMİREL

E-Posta demirel@firat.edu.tr

Telefon 0090 424 237 0061

Çalışma Alanları

Dış İlişkiler Birim Koordinatör Yardımcısı /International Affairs Erasmus+ Institutional Vice- Coordinator Öğr.Gör.

Habip ŞAHİN

E-Posta habipsahin@firat.edu.tr

Telefon 0090 424 237 0061

Çalışma Alanları

Yarı zamanlı çalışma/ A part-time employee Arş.Gör.

Ertuğrul Buğra ORHAN

E-Posta bugraorhan@firat.edu.tr

Telefon 0090 424 237 0061

Çalışma Alanları

Proje Danışmanı / Project Consultant

Esther Chantal HALAVURT

E-Posta echalavurt@firat.edu.tr

Telefon 0090 424 237 0000/ 5193

Çalışma Alanları Giden Öğrenci (Öğrenim), İkili Anlaşmalar, Muhasebe(OS), Mobility Tool, OLS , DBS, EWP Dashboard & OLA

Proje Danışmanı / Project Consultant

Sibel TOPUZ

E-Posta stopuz@firat.edu.tr

Telefon 0090 424 237 0000/ 5193

Çalışma Alanları Giden Personel (Ders Verme & Eğitim Alma), Muhasebe, İdari Yazışmalar, DBS, Sosyal Medya

Proje Danışmanı / Project Consultant

Muhammet Furkan BULUŞ

E-Posta mfbulus@firat.edu.tr

Telefon 0090 424 237 0000/ 5118

Çalışma Alanları Giden Öğrenci (Staj), Web Sayfa Sorumlusu

Bilg. İşlet.

Murat YÜCEL

E-Posta myucel@firat.edu.tr

Telefon 0090 424 237 0000/ 5194

Çalışma Alanları Satın Alma, Mali İşleri, Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yarı zamanlı çalışma / A part-time employee

Burak ÇANAKÇI

E-Posta erasmus@firat.edu.tr

Telefon 0090 424 237 0000/ 5193

Çalışma Alanları Gelen Öğrenci ve Personel (İncoming Student and Staff), Mobility Tool, OLS, DBS, EWP Dashboard