Ara

Dış İlişkiler Birimi Koordinatörlüğü

Bölüm Koordinatörünün Görevleri

BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 •  
 • - dib.firat.edu.tr  Adresinde yer alan Dış İlişkiler web sayfasındaki bilgileri düzenli olarak takip etmek ve sayfadaki bilgilerden haberdar olmak
 •  
 • - Erasmus Koordinatörlüğü ile fakülte/yüksekokul/enstitü arasındaki koordinasyonun sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak
 •  
 • - Bölümün gereksinimlerine uygun yeni bağlantıların kurulması, bölümdeki öğretim elemanlarını anlaşma yapmak konusunda teşvik etmek.
 •  
 • - Erasmus+ Hareketlilikleri faaliyetlerinin sağlıklı yürümesine bölümü adına destek vermek, koordinatörü olduğu bölümde programların işleyişini koordine etmek
 •  
 • - Erasmus+  Programı'nı bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarına tanıtmak, öğrencileri yönlendirmek ve bilgi taleplerine mutlaka karşılık vermek,
 •  
 • - Erasmus+ Hareketlilikleri başvuruları için Koordinatörlük tarafından yapılan ilanları ve seçim sonuçlarını bölümde duyurmak,
 •  
 • - Aday öğrencilerin başvuru süreçlerinin takibinde Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne doğrudan destek olmak, öğrencilerin başvuru belgelerini kontrol etmek
 •  
 • - Öğrencinin değişime hazırlanmasına yardımcı olmak ve takibini yapmak,
 •  
 • - Giden öğrencilerin gidecekleri kuruma başvuru süreçlerinin takibinde  Koordinatörlüğümüze doğrudan destek olmak,
 •  
 • - Öğrenciyle birlikte karşı kurumda alınacak derslerin seçilmesini ve Öğrenim Protokolü(Learning Agreement) formunun doğru doldurulmasını sağlamak (hazırlanan protokoldeki yasal sorumluluk bölüm koordinatörlerine aittir.)
 •  
 • - Değişime gidecek öğrencilerin öğrenim protokollerini  imzalamak,
 •  
 • - Değişime gidecek öğrencilerin intibak formlarını hazırlayarak, gerekli ek belgelerle birlikte birim yönetim kuruluna sunmak,
 •  
 • - Hareketlilik faaliyeti sürerken, yurtdışındaki öğrencilerin akademik sıkıntıları olduğunda destek olmak
 •  
 • - Hareketlilik faaliyetini tamamlayan ve geri dönen öğrencilerin akademik tanınma/ders saydırma/not dönüşümü işlemlerini yapmak (öğrencilerin ders saydırma formlarının doldurularak ek belgelerle beraber birim yönetim kuruluna sunulması)
 •  
 • - Değişimden dönen öğrencilerden geribildirim almak ve daha sonraki dönemlerde gidecek öğrencilerle bu bilgileri paylaşmak,
 •  
 • - Değişime gelen öğrencilerin öğrenim anlaşmaları imzalamak ve ders içerikleri ile ilgili bilgi vermek,
 •  
 • - Gelen öğrencileri eğitim sistemi, notlama ve değerlendirme konularında bilgilendirmek,
 •  
 • - Gerekli durumlarda gelen öğrencilerin uyum sağlamasına yardımcı olmak ve gerekirse gönüllü bir öğrenciyi öğrenciye yardımcı olması için görevlendirmek
 •  
 • - Öğrencinin eğitim dönemi tamamlandıktan sonra transkriptini hazırlamak
 •  
 • - Öğrencinin aldığı dersleri veren öğretim elemanları ile koordinasyon içinde çalışmak

07.12.2021 11:13

Hızlı Erişim